Menu
Základní škola Karla Vokáče

Kariérové poradenství

Čím chci být

„Jak ten čas letí...“, povzdychne si leckterý z nás. Zápis do školy, první stupeň, na druhém stupni 7. třída a již přemýšlíme, kde by bylo mé dítě šťastné po základní škole...?

Žáci od pedagogických pracovníků dostávají informace, že rozvíjení jejich schopností, dovedností a zájmů nekončí splněním povinné školní docházky. Jsou motivováni k nastavení individuální dráhy a k nastavení cílů, které budou chtít v životě dosáhnout. 

Na Základní škole Karla Vokáče věnujeme velkou pozornost poskytování kariérového poradenství a poradenské pomoci. Seznamujeme žáky s další možnou vzdělávací a profesní cestou. Jedním z prvků, který jsme na naší škole zavedli, je porfolio žáka nazvané „Čím budu“. Každý žák již od první třídy má své osobní porfolio, kam si zakládá své drobné úspěchy, např. různé diplomy z umístění v soutěžích - školních, okresních, krajských. Různé práce na téma  "Čím chci být" , jaké bude moje budoucí povolání apod.

Práce nejsou psané jen v češtině, ale těmto tématům se věnujeme i při výuce cizích jazyků, při výtvarné výchově, v pracovních činnostech apod. Třídní učitelé věnují tomuto tématu svůj čas na třídnických hodinách, které jsou alespoň jednou v měsíci mimo rozvrh žáků. Tento systematicky zakládaný materiál každého žáka pomáhá vést ve vzdělávacím procesu a pomalu ho připravovat na řešení volby, kam po škole dále.

Třídní učitelé předávají porfolia dětí během školní docházky. Na fotografii je při práci s tímto materíálem paní učitelka Mgr. Zuzana Andrlíková se svojí žákyní Eliškou Němcovou. Paní učitelka již v první třídě založila se svými dětmi krásné desky vyzdobené obrázky, jménem žáka, vlastnoručním podpisem žáka a nápisem Čím budu, fotografii z prvního školního roku, řadou obrázků a odpovědí na otázky typu „Čím chci být a proč?“ Děti mají zakládané práce z prvouky, ukázku svého písma, povedené písemné práce apod. Tento materiál má ohromnou vypovídající hodnotu o posunu, dosažených výsledcích a průběhu vzdělávání každého jednotlivého žáka na naší škole.

Letošní deváťáci mají před sebou termín jednotné přijímací zkoušky, a to 1. termín v úterý 12. dubna 2022 a 2. termín ve středu 13. dubna 2022 (čtyřleté obory vzdělávání).

Náhradní termín pro všechny obory vzdělávání je ve dnech:

  1. termín: úterý 10. května 2022
  2. termín středa 11. května 2022

A protože skutečně čas letí, uvádím užitečné odkazy pro letošní žáky 8. ročníku:

Výše uvedené odkazy patří do informačního systému ohledně jednotných přijímacích zkoušek, uplatnění absolventů škol apod.

Náš Školní vzdělávací program obsahuje oblast Člověk a svět práce, kde se otevírá prostor pro rozvoj dovedností pro řízení vlastní kariéry. Spolupracujeme v této otázce s Úřadem práce Rokycany a s pedagogicko-psychologickými poradnami, kde pro nerozhodnuté děti a bezradné rodiče, kam po škole, je možnost bezplatných individuálních konzultací s pomocí řešení této otázky.

Rada doporučovaná ode všech zúčastněných v této otázce je absolvovat Dny otevřených dveří, mít připravené promyšlené otázky, využít možnosti pohovořit se studenty, zkusit si cestu, která by byla případně každodenní od prvního ročníku v nové škole. Projít si prostory školy, případně i internátu, promyslet oddálení od své rodiny od pondělí do pátku apod. Nechat na sebe „dýchnout“ prostory nové školy a přemýšlet, zda je toto ta volba, kterou chci.

Dalším prvkem je lékařské doporučení, které také na přihlášku patří. Některé školy mají podrobnější prohlídky, záleží na zaměření školy.

Jednotné přijímací zkoušky a jejich obsah odpovídá rámcově vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání. Skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.

Naši žáci hojně využívají možnost přípravy k přijímacím zkouškám od svých vyučujících Českého jazyka a Matematiky.

Žáci obdrží vyhodnocení výsledků 1. kola přijímacího řízení dle podmínek jednotlivých škol,

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné.

Zákonní zástupci mohou odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Držíme palce našim žákům 9. ročníku, aby se na svoji vysněnou školu dostali, aby zvládli přijímací zkoušky a nevzdávali cestu za svojí kariérou při případném prvním klopýtnutí.

Mgr. Věra Peterková, výchovná poradkyně školy

Datum vložení: 22. 2. 2022 9:19
Datum poslední aktualizace: 30. 12. 2022 9:31
Autor: Mgr. Bc. Pavlína Dostálová Zechovská

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26
1
27 28 29 30 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Režim dne

0. - 7:05 – 7:50
1. - 7:55 – 8:40
2. - 8:50 – 9:35
3. - 9:50 – 10:35
4. - 10:45 – 11:30
5. - 11:40 – 12:25
6. - 12:35 – 13:20
7. - 13:25 – 14:10
8. - 14:20 – 15:05
9. - 15:15 – 16:00
10. - 16:10 – 16:55

Mohlo by Vás zajímat