Menu
Základní škola Karla Vokáče

Kariérové poradenství - volba povolání

Tento školní rok máme v 9. ročníku 46 žáků, které čeká rozhodnutí, kam budou směřovat své kroky po absolvování povinné školní docházky na naší strašické základní škole.

Naši žáci ve škole dostanou důležité informace např.: užitečné odkazy na informační systémy o uplatnění absolventů škol na trhu práce, o důležitosti využití akcí dnů otevřených dveří, které jednotlivé střední školy a učiliště pořádají. Dále o představách o budoucím povolání, o prostoru začít si odpovídat na otázky – Čím chci být? Čeho chci dosáhnout? Co chci mít? Co musím zvládnout? Jaké vzdělání a přípravu musím absolvovat? V čem jsem dobrý? Jaké mám schopnosti? Jaké mám vlastnosti? Jaké mám předpoklady? Jaký bych měl být? Jaké nároky klade povolání? Co budu pro výkon povolání potřebovat? Co mě baví dělat? O co se zajímám? Co se mi povedlo? Moje úspěchy? Zvládnu být mimo domov např. na internátě od pondělí do pátku? Kam chci dojíždět? Jaké jsem měl známky v 8. ročníku? Jak jsem se snažil ve škole? Jaký mám přístup k plnění školních povinností obecně? Jak dlouho chci ještě studovat? A mnoho dalších otázek, které v tomto věku automaticky musí nastoupit.

První rádci jsou maminka a tatínek, z důvodu podpory obecně svým dětem. Rodiče by ale neměli promítat do snů svých dětí jejich nenaplněné touhy. Pokud se například. tatínek viděl v roli šikovného automechanika, ale jeho kroky mířily jinak, neměl by svého syna nabádat k realizaci jeho vysněné dráhy. Jeho dítě může být šťastné v oboru, které si zvolí dle svých vlastností, zájmů a hlavně schopností.

Volbě povolání se věnuje na základních školách celá vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Například v pracovních činnostech se při výuce probírá učivo: možnosti vzdělávání, náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace o poradenských službách k volbě povolání obecně, seznámení s technickými náčrty a výkresy, technické informace a návody, elektronika, zaměstnání, pracovní příležitosti v regionu, psaní životopisu, pohovory u zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, druhy a struktura organizací, soukromé podnikání úřady práce a jejich poradenská činnost, úloha techniky v životě, tradice, řemesla, vlastnosti materiálu, užití v praxi, bezpečnost a ekonomika provozu, ovocné rostliny, způsoby pěstování, poskytování první pomoci a mnoho dalšího.

Z uvedeného učiva se žáci dozvědí poznatky důležité pro žáky 9. ročníku v kariérovém poradenství a zároveň mohou být inspirováni k zálibě v oblasti řemesla prací v našich dílnách, na školním pozemku, skleníku či ve cvičné kuchyňce při vaření. Dále se žáky při výuce na toto téma hovoří nejen vyučující pracovních činností, ale i další pedagogičtí pracovníci v hodinách například českého jazyka – sloh na téma čím budu, při výuce cizích jazyků- konverzační téma zaměstnání, čím chci být, při výchově ke zdraví, kde je celá kapitola důležitého učiva o chování podporující dobré vztahy (musí ne žáci - ale pak již studenti opět navázat nové, zdravé, funkční vztahy v daných školách), efektivní a asertivní komunikace, kooperace v různých situacích, dopad vlastního chování a jednání, výchově k občanství, výtvarné výchově a dalších. Role třídního učitele u žáků 9. tříd je také velmi důležitá. Tento vyučující své žáky zná nejvíce, účastnil se většinou čtyři roky různých akcí počínaje adaptačním kurzem v 6. ročnících a hlavně měl možnost žáky poznat mimo školní lavice např. na školních výletech, kde učitelé volí možnosti vícedenních akcí. Na naší škole máme třídnické hodiny, kam také toto téma patří. Rady, své názory, zkušenosti atd… tedy všem našim žákům přirozeně plynou z organizace školních aktivit od většiny pedagogických pracovníků, pokud se žáci ptají a chtějí diskutovat na tato témata.

Naše škola poskytuje dle vyhlášky 72/2005 Sb. poradenské služby skrze školní poradenské pracoviště. Žákům zajistí škola dvě přihlášky (každý žák si vybere 2 školy) a tzv. zápisový lístek. Přihlášky (odeslání do 1. 03. 2023, do oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 30. 11. 2022) i zápisový lístek – jejich doručení (jaro 2023) je již v režii zákonných zástupců. Zápisový lístek se zasílá či osobně zanese na školu, kam byl uchazeč přijat a kde se rozhodl studovat.

Naše škola v rámci poradenských služeb pořádá 6. října 2022 od 16:00 hodin tradiční schůzku pro rodiče žáků 9. ročníku zaměřené na volbu povolání. Dostavit se mohou i samotní žáci z 9. ročníku. Přítomni budou zástupci ze 4 škol, kteří poskytnou zájemcům bližší informace.

Z dalších činností poradenského pracoviště je např: beseda s pracovnicí Mgr. Čechurovou z informačního a poradenského pracoviště Úřadu práce Rokycany (žáci se 21. 09. dozvěděli o jednotných přijímacích řízeních, o požadavcích škol, o soustavě vzdělání v ČR, o stupních vzdělání, o kritériích přijetí, o výhodách studia včetně jazykových znalostí, o trhu práce)… Plánujeme návštěvu Akademie řemesel v Rokycanech, dále návštěvu akce Dne otevřených dveří na Střední škole v Jeřabinově ulici Rokycanech, besedu s našimi bývalými absolventy za účelem sdělení jejich spokojenosti a zkušeností na středních školách. Naši žáci obdrží ve škole brožuru tzv. Atlas školství, kde je přehled středních škol našeho kraje.

Tradičně organizuje naše škola přípravu na jednotné přijímací zkoušky (JPZ) z českého jazyka a matematiky. Žáci se scházejí jednou týdně a věnují se učivu, které tito budoucí středoškoláci, směřující za čtyři roky k maturitě, budou potřebovat. O tuto přípravu je veliký zájem, ale je primárně určena pro žáky směřující na střední školy zakončené maturitní zkouškou.

Možnosti doučování z českého jazyka i matematiky naše škola nabízí i v jiných časech, než mají deváťáci, kteří se připravují na JPZ.

V oblasti poradenských služeb souvisejících s kariérovým poradenstvím mohou rodiče i žáci využít setkání členů Školního poradenského pracoviště na ZŠ Karla Vokáče Strašice, o kterém jsou vždy seznámeni prostřednictvím naší platformy pro komunikaci, a tou jsou Bakaláři - komens. Vedoucí ŠPP Mgr. Tomáš Koudelka zasílá vždy aktuální informaci o setkání, které bývá zpravidla jednou měsíčně.

Milí rodiče, přeji pohodové chvíle s Vašimi dětmi – našimi deváťáky, kdy si naleznete čas popovídat si s nimi o výběru vhodných škol...čas letí.

Mgr. Věra Peterková, zástupkyně ředitele školy

Datum vložení: 3. 11. 2022 9:33
Datum poslední aktualizace: 30. 12. 2022 9:35
Autor: Mgr. Bc. Pavlína Dostálová Zechovská

Základní škola

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26
1
27 28 29 30 1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Režim dne

0. - 7:05 – 7:50
1. - 7:55 – 8:40
2. - 8:50 – 9:35
3. - 9:50 – 10:35
4. - 10:45 – 11:30
5. - 11:40 – 12:25
6. - 12:35 – 13:20
7. - 13:25 – 14:10
8. - 14:20 – 15:05
9. - 15:15 – 16:00
10. - 16:10 – 16:55

Mohlo by Vás zajímat