Menu
Základní škola Karla Vokáče

Organizace přijímacího řízení

Naši žáci 9. ročníku mají před sebou první velké rozhodování. Spolu se svými zákonnými zástupci měli zodpovědně přistoupit k volbě střední školy – a to s vykonáním maturitní zkoušky, či učňovské školství, kde by byla volba s výučním listem.

Pokud se student rozhodne po vyučení „dohnat“ maturitu, je vše toto následně možné.

Nyní stojí před každou rodinou, kde je dítě žákem 9. ročníku, jeden úkol:

Vyhledat si na webových stránkách dané střední školy kritéria přijímání a způsob hodnocení jejich splnění. Rovněž faktor – předpokládaný počet přijímaných uchazečů - je důležitým prvkem. Pokud si rodič zjistí, že mohou k přihlášce doložit kopii diplomu s předním umístěním z účasti na různých soutěžích, učiní tak.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (kromě oborů "Umění a užité umění", kde se koná talentová zkouška).

Obory vzdělání se závěrečnou zkouškou, obory vzdělání s výučním listem a obory zkráceného studia konají přijímací zkoušku pouze pokud je ředitelem školy stanovena.

Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Uchazeči se do celkového hodnocení započítává lepší výsledek písemného testu z českého jazyka a z matematiky.

Pokud je Vaše dítě žákem naší školy se speciálními vzdělávacími potřebami, je součástí přihlášky platné doporučení školského poradenského zařízení (nelze tento dokument střední škole dokládat zpětně po přijímacích zkouškách). Ředitel střední školy pak upraví uchazeči podmínky v přijímacím řízení podle doporučení školského poradenského zařízení (zde rovněž připomínám komunikaci předem s vedením dané střední školy).

Uvedeme si zde v tomto článku opětovně termíny JPZ (jednotné přijímací zkoušky).

Čtyřleté obory: 1. řádný termín 13. dubna 2023, 2. řádný termín 14. dubna.

První náhradní termín 10. května 2023, 2. náhradní termín 11. května 2023.

Pokud Vaše dítě onemocní na 1. termín JPZ či 2. termín JPZ, musíte se včas řádně omluvit – písemnou formou do 3 dnů - u ředitele SŠ, v tom případě vykoná Vaše dítě JPZ v náhradním termínu. Není nijak znevýhodněné, může získat ty samé body jako v 1. termínech. Tato varianta je vhodnější než jít na JPZ nemocný. Pochopitelně na klidu žáků, když mají kamarádi vše již za sebou, to rozhodně nepřidá.

Všem rodičům a žákům opakuji věty z našeho říjnového setkání: nabídka škol v druhých kolech JPZ se zužuje. Proto je nutné zodpovědně si zvolit v 1. kole střední školu.

Zjistěte si i na webových stránkách středních škol výsledné body prvního a posledního přijatého uchazeče z minulých let. Vyplňujete si didaktické testy jak z matematiky, tak českého jazyka. Pokud máte neustále počet dosažených bodů kolem 25 a uchazeči přijatí – i poslední mají bodů 40, šance je tedy nulová. Dále pokud mělo Vaše dítě na základní škole špatný prospěch, již dávno neplatí tvrzení, že si jdete „jen tak zkusit“ přijímací zkoušky na školu s maturitou. Neplatí totiž tvrzení, že na učňovský obor se Vaše dítě dostane vždy.

Obsah a forma JPZ: český jazyk a literautra – po dobu 60 minut, maximum získaných bodů je 50. Povolené pomůcky- propisovací tužka. Test obsahuje jak uzavřené úlohy s nabídkou odpovědi, tak otevřené úlohy bez nabídky odpovědi.

V matematice máme dobu 70 minut, maximum bodů pro získání je rovněž 50. Povolené pomůcky jsou rýsovací potřeby, propisovací tužka. Zde máme stejné úkoly jako v češtině, navíc široce otevřené úlohy s hodnocením postupu řešení. Ilustrační testy jsou např. na www.cermat.cz

Výsledky přijímacího řízení: ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů (pod přiřazeným číslem např. na webových stránkách) a nepřijatým uchazečům doručí rozhodnutí o nepřijetí. Obory s maturitní zkouškou – výsledky nejpozději do 28. dubna 2023.

Pokud se JPZ nekoná – zveřejní ředitel střední školy výsledky přijetí či nepřijetí od 22. do 30. dubna 2023.

Pokud bude Vaše dítě nepřijato – musíte podat odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Nyní se Vaše děti musí soustředit a dohánět to, co zameškaly. Věnovat se zodpovědně přípravám na zkoušky. Kromě pilné domácí přípravy docházet i na doučování z matematiky a z českého jazyka, které jim naše škola již od září jednou týdně umožňuje.

Jak psát odvolání a jak naložit se zápisovým lístkem si v aktualitách ještě „oživíme.“

Hlavně připomínáme, že každá situace má své řešení, nic není neřešitelné, musíme komunikovat v dané situaci. Pokud někdo z žáků či rodičů potřebuje individuální konzultaci, neváhejte se na mne v oboru kariérového poradenství obrátit.

Mgr. Věra Peterková, výchovná poradkyně školy

Datum vložení: 17. 1. 2023 20:15
Datum poslední aktualizace: 17. 1. 2023 20:22
Autor: Správce webu

Základní škola

Nabídka pracovního místa

INZERÁT - nabídka pracovního místa

ZŠ Karla Vokáče Strašice hledá zaměstnance pro obsazení pracovní pozice VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.

Podrobné informace naleznete v příloze.

Inzerát_vedoucí školní jídelny.pdf

Typ: PDF dokument, Velikost: 252 kB

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Režim dne

0. - 7:05 – 7:50
1. - 7:55 – 8:40
2. - 8:50 – 9:35
3. - 9:50 – 10:35
4. - 10:45 – 11:30
5. - 11:40 – 12:25
6. - 12:35 – 13:20
7. - 13:25 – 14:10
8. - 14:20 – 15:05
9. - 15:15 – 16:00
10. - 16:10 – 16:55

Mohlo by Vás zajímat