Menu
Základní škola Karla Vokáče

Základní škola

Naše Základní škola Karla Vokáče se nachází v pohoří Brdy v malebné obci Strašice. Škola je spádová, navštěvují ji žáci z obcí Strašice, Těně, Cheznovice a Dobřív. Škola je úplná s prvním až devátým postupným ročníkem. Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje školu 300 žáků. Součástí školy je jídelna s možností zakoupení obědů. Děti mají příležitost navštěvovat v ranních i odpoledních hodinách mimo vyučování dvě oddělení školní družiny.

Součástí školy je prostorná tělocvična vybavená dostatečným množstvím nářadí a náčiní. Škola má nové víceúčelové hříště, které slouží k využití pro sportovní hry – basketbal, volejbal, malá kopaná, házená, florbal a tenis. Škola využívá také fotbalové hřiště Spartaku Strašice s doskočištěm. V okolí školy jsou dobré terénní podmínky pro výuku Tv, tělovýchovné a poznávací vycházky a výlety. 

Škola je vybavena dílnou pro praktické činnosti a využívá také vlastní pozemky se skleníkem k pěstování a ošetřování plodin a rostlin.

Škola má odbornou učebnu fyziky, přírodopisu, zeměpisu, jazykové učebny na I. a II. stupni a chemickou laboratoř. I v oblasti estetické výchovy jsou žákům k dispozici učebny výtvarné výchovy, hudební výchovy a rodinné výchovy. Ve škole funguje rovněž žákovská knihovna.

Velká pozornost je věnována integraci žáků se specifickými poruchami učení a chování. Tito žáci jsou plně integrováni a dle potřeby pracují podle individuálního vzdělávacího plánu. Máme ve škole děti s odlišným mateřským jazykem, i ty jsou úspěšně integrovány.

Pokud jsou mezi žáky žáci nadaní, snažíme se jejich nadání dále rozvíjet.

V době volna a přestávek mohou žáci využívat všech prostor školy uvnitř budovy a školního dvora po dohodě s vyučujícími. Na prvním stupni jsou třídy doplněny koutky na hraní.

Všechny třídy a kabinety jsou vybaveny PC, které jsou zapojeny do sítě. Mají volný přístup na internet, používají tiskárnu i kopírku.

Škola pořádá kulturní a poznávací exkurze, zúčastňuje se pravidelně divadelních představení a akcí pro děti. Žáci naší školy se úspěšně zapojují do sportovních, přírodovědných, výtvarných, jazykových a jiných soutěží a olympiád. Děti mají možnost účasti na různých besedách, které probíhají jako součást vyučování. Učitelé pravidelně pořádají tělovýchovné vycházky a sportovní dny pro všechny žáky. Žákům školy je dána možnost docházet do mnoha různě zaměřených zájmových kroužků. Žáci prvního stupně navštěvují kurzy plavání v plaveckém bazénu v Hořovicích. Lyžařský kurz je připravován pro žáky sedmých ročníků. Součástí výuky jsou projektové dny a pracovní dílny k významným svátkům a tradicím.

Dny otevřených dveří jsou pořádány pro rodiče a veřejnost, pro děti z MŠ a zájemce ze spádových obcí. Rodiče mohou využívat konzultační dny, které jsou každý měsíc.

škola

Základní škola

Nabídka pracovního místa

INZERÁT - nabídka pracovního místa

ZŠ Karla Vokáče Strašice hledá zaměstnance pro obsazení pracovní pozice VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY.

Podrobné informace naleznete v příloze.

Inzerát_vedoucí školní jídelny.pdf

Typ: PDF dokument, Velikost: 252 kB

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Režim dne

0. - 7:05 – 7:50
1. - 7:55 – 8:40
2. - 8:50 – 9:35
3. - 9:50 – 10:35
4. - 10:45 – 11:30
5. - 11:40 – 12:25
6. - 12:35 – 13:20
7. - 13:25 – 14:10
8. - 14:20 – 15:05
9. - 15:15 – 16:00
10. - 16:10 – 16:55

Mohlo by Vás zajímat