Menu
Základní škola Karla Vokáče

Aktuality - ŠPP

Informace o práci ŠPP

Datum: 5. 4. 2024

Školní poradenské pracoviště se schází pravidelně jednou měsíčně i ve školním roce 2023/2024.

ŠPP ve školním roce 2023/2024

Datum: 5. 9. 2023

Školní poradenské  pracoviště ve školním roce 2023/24 prochází změnou v obsazení týmu.
S naší školou bude spolupracovat školní psycholožka Mgr. Kateřina Hourová.

Tradiční oblíbená soutěž

Tradiční oblíbená soutěž

Datum: 30. 6. 2023

Zvykli jsme si již s našimi žáky podělit se o společné zážitky ze školních výletů prostřednictvím fotografií a videí.

O činnosti Školního poradenského pracoviště (ŠPP)

Datum: 6. 6. 2023

Na naší škole probíhají třídní schůzky zpravidla v měsíci listopadu a dubnu, dále každý první čtvrtek v měsíci je možnost individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími i třídními učiteli po předchozí domluvě s nimi – tato informace je vždy uvedena v organizaci daného školního roku.

Školní poradenské pracoviště

Datum: 10. 12. 2022

Ve školním roce 2022/2023 je členem ŠPP kromě Mgr. Tomáše Koudelky - školního metodika prevence a vedoucího ŠPP, Mgr. Věry Peterkové - výchovné poradkyně, Mgr. Moniky Kebrlové - odborníka z praxe a vedoucí předmětové komise za 1. stupeň i PhDr. Mgr. Silvie Janovcová, speciální pedagožka.

Žáci cizinci na naší škole - 2. setkání

Datum: 29. 11. 2022

Druhé setkání zákonných zástupců žáků - cizinců se uskutečnilo v rámci prvního čtvrtletí, které uplynulo jako voda.

Žáci cizinci na naší škole

Datum: 3. 11. 2022

Dne 24. února 2022 zrána zahájilo Rusko invazi na Ukrajinu. Tak jak plynuly týdny a měsíce války s Ukrajinou, překonával počet lidí na útěku do Evropy další a další velká vysoko odhadovaná čísla.

Mohlo by Vás zajímat