Menu
Základní škola Karla Vokáče

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) umožňuje poskytování poradenských služeb dle vyhlášky č. 72/2005 Sb.

Jejími členy na naší škole jsou vedoucí ŠPP Mgr. Tomáš Koudelka - školní metodik prevence, zástupkyně ředitele Mgr. Věra Peterková - výchovná poradkyně a odborník z praxe Mgr. Monika Kebrlová - předsedkyně předmětové komise za 1. stupeň. V letošním roce je součástí týmu školní psycholog Mgr. Kateřina Hourová.

Mohlo by Vás zajímat